BORO: BORO KS ®
CORRECTORS
DE MANCANCES

BORO: BORO KS ® se serveix en:

Bidons de 5L

Utilitzar sempre el producte BOR KS per a prevenir 0 corregir les mancances de BOR i no sobrepassar les dosis recomanades.

10% p/p de Bor (B), soluble en aigua en forma de sal d’etanolamina.

Riqueses Garantides:
– 112 g/litre de BOR (B) en forma d’àcid bòric i complexat amb etanolamina, totalment soluble en aigua equivalent a 8% P/P.

0 % p/p
Extracto Húmico Total
0
PH

Qualitat i constància

Des de 1976

Contacta amb nosaltres