CARRING KS ®
CORRECTOR
DE MANCANCES

CARRING KS® se serveix en:

Bidons de 5L

CARRING KS ® potència i afavoreix la penetració, a través de les fulles, de tots els agroquímics amb els quals es barregi.
Aporta nutrients i aminoàcids.

Especialment indicat per:

La dosi d’aplicació ve determinada en funció del tipus i estat del cultiu.
0 p/p
(P205) Anhídrid Fosfòric soluble en aigua
0 p/p
(N) Nitrogen total
0 p/p
(N) Nitrogen amoniacal
0 p/p
(N) Nitrogen orgànic
0 % p/p
Aminoàcids lliures (100% glicina)

Qualitat i constància

Des de 1976

Contacta amb nosaltres