PLANTAFORT
"RENTAR,
LA MILLOR MANERA DE PREVENIR"

PLANTAFORT 
se serveix en:

Bidons de 5L

El NTQ-Plantafort és un producte detergent que té com a finalitat rentar superfícies de qualsevol origen en el seu estat sòlid. La funció que aquí s’especifica comporta altres propietats inherents a la mateixa formulació del producte comercial. Propietats que li permeten ser aplicat per a altres usos que s’afegeixen a la seva funció principal,
RENTAR.

Rentar és eliminar d’una superfície totes aquelles substàncies que no són part de la superfície objecte de ser rentada.

Per tractar-se d’un producte d’ús no específic, es va registrar sanitari i  correspon a l’atorgat pel Ministeri de Sanitat i Consum en la seva normativa comunitària per a productes detergents, que són aquells la funció dels quals és rentar i que no conté en la seva formació matèries actives biocides (bactericides, fungicides, insecticides, herbicides, antibiòtics i altres). Per l’anterior, el NTQ-Plantafort no requereix el tractament de fitosanitari, ja que no té finalitats fitosanitàries però sí higièniques. La higiene és la millor manera de prevenir.

D’acord amb la seva formulació, el producte en la seva presentació comercial és biodegradable en un 98%, per la qual cosa no deixa residus que puguin alterar la composició de les superfícies rentades i dels materials que entrin en contacte amb elles.
En agricultura pot aplicar-se com a detergent o com a additiu als diferents brous fitosanitaris.

La dosis d’aplicació ve determinada en funció del tipus i estat del cultiu.

< 0 % p/p
Tensoactius no iònics i segrestants
0
PH

Qualitat i constància

Des de 1976

Contacta amb nosaltres