EDAFOS ® PER-COL
SOLUCIÓ DE CALCI COMPLEXAT

EDAFOS ® PER-COL se serveix en:

Bidons de 20L

Contenidor de 1.000L

EDAFOS ® PER-COL és un complex orgànic de Calci que corregeixen les mancances de Calci quan s’aplica directament a la planta, a més és un poderós floculant de sòls compactes i de sòls amb excés de sals:

Totes aquestes propietats col·laboren tant a millorar l’estructura física i química del sòl, com a descendir l’efecte negatiu que sobre el rendiment dels cultius tenen l’excés de sals.
La dosi d’aplicació ve determinada en funció del tipus i estat del cultiu.
0 % p/p
Òxid de Calci (CaO) soluble en aigua i totalment complexat per àcid lignosulfónic
0 % p/p
Extracte Húmic Total
0
PH

Qualitat i constància

Des de 1976

Contacta amb nosaltres